Universal Energy
พลังจักรวาล

รักษาโรคด้วย-พลังจักรวาล


วิธีการรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล

วิธีการรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล คือการส่งพลังจักรวาล ไปให้คนไข ้โดยไม่ใช้ อุปกรณ์ใดๆ นอกจากมือของผู้ให้การบำบัดเท่านั้น แต่สำหรับผู้ที่มีความสามารถสูง อาจไม่ต้องสัมผัสตัวคนไข้ก็ได้
การรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล เป็นวิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ เพื่อช่วยรักษาโรคทางกายและทางจิต วิธีการรักษาโรคด้วยพลังจักรวาลนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์ พลังจักรวาลจะทำให้เกิดความสมดุล ณ อวัยวะที่มีปัญหา โดยการส่งพลังผ่านจุดหลัก 7 จุดในร่างกาย ที่ เรียกว่า “จักระ” ซึ่ง เป็นภาษา สันกฤตแปลว่า “วงล้อ” การรักษาด้วยวิธีนี้ ได้รับการค้นคว้าจากโลก ตะวันตกเช่นกัน กล่าวได้ว่าพลังจักรวาลเป็นศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ เกี่ยวกับพลังงานที่เราเรียกว่า “พลังคอสมิค” ต้นกำเนิดของพลังจักวาลนี้ สืบสาวได้ถึงวิธีการรักษาโดยธรรมชาติ และวิธีนี้ได้ถูกค้นพบอีกครั้งภายใต้กฎความเป็นอยู่ของมนุษย์ ์ซี่งขณะนี้ได้ี้มีความพยายามไม่ใช้ยาจากสารเคมี

กฎข้อบังคับสำหรับการรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล

ต่อไปนี้เป็นกฎข้อบังคับทั่วไปที่ให้ใช้สำหรับศูนย์ทั่วโลกและสาขาต่างๆ ตามที่กำหนด
โดย ศ.ดร.เซอร์ มาสเตอร์ เลือง มินห์ ด๋าง M.D.(T.M.), PhD., D.Sc., K.St..J.(Knight Commander) ผู้ก่อตั้ง

คำนิยาม: นี่คือวิธีที่จะนำพลังจักรวาลไปใช้เป็นเครื่องมือในการรักษาและป้องกันโรค เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

การฝึกอบรม: โดยทั่วไปการฝึกอบรมได้กำหนดไว้เพื่อให้บุคคลที่สนใจนำเครื่องมือนี้ไปใช้ได้ เราเพียงแค่จัดคู่มือให้ และผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้ตัดสินถึงประสิทธิภาพของการสอนนี้ จากการนำไปใช้ด้วยตนเอง จะมีหลักการหลายขัอที่เราต้องแน่ใจว่านักเรียนเข้าใจเมื่อเขามาเข้าชั้นเรียน

1) เราไม่กำหนดให้ใช้สารเคมีหรือตัวยาใดๆ และเราไม่เสนอโครงการอาหารใดๆเลย

2) เราแนะนำให้ผู้เรียนปฎิงานควบคู่ไปกับมาตรฐานการแพทย์แผนปัจจุบันได้ แต่เราไม่ให้คำแนะนำในเรื่องที่เกี่ยวพันกับการแพทย์ใดๆ อาทิเช่น การใช้เคมีบำบัด การเข้ารับการผ่าตัด ฯลฯ เราจะเสนอแนะผู้ป่วยอย่างเคร่งครัดให้หารือกับแพทย์ของเขาในเรื่องเหล่านั้น

3) ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคนี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเขาร้องขอ แต่ถ้ามีการร้องขอบังเอิญเราไม่ว่าง เราอาจขอตัวหรือรอจนกว่าเราจะว่าง จะไม่มีข้อผูกมัดใดๆ บุคลสามารถเรียนรู้เทคนิคนี้เพื่อดูแลสุขภาพของเขา/เธอ และถ้าเขาไม่ประสงค์จะช่วยใครก็ไม่มีปัญหา เขา/เธอยังคงใช้พลังรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) เราต้องมั่นใจว่านักเรียนเข้าใจดีว่าสิ่งนี้มิใช่ศาสนา วิธีนี้เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้ค้นพบอีกแง่มุมหนึ่งของศักยภาพ ที่มีอยู่ในความคิดและร่างกายมนุษย์

5) เรายินดีเสนอวิธีนี้แก่ผู้คนทั้งหลายโดยปราศจากข้อกีดกันใดๆ ในด้านผิว เชื้อชาติ ศาสนา เพศ การเมือง หรือความพิการทางกาย ใครๆก็สามารถเรียนรู้การรักษาโรคด้วยพลังจักรวาลได้ ภายใต้เงื่อนไขอย่างเดียวคือ เขา/เธอจะต้องอายุไม่ต่ำกว่า 14 ปี

6) ผู้เรียนแล้วสามารถถ่ายทอดพลังไปช่วยผู้ใดได้ตามที่ขอร้องมา และบริการนี้ต้องไม่คิดค่าป่วยการใดๆ ห้ามเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น เมื่อมีผู้ขอให้ส่งพลังไปรักษาเขา/เธอ ทุกกรณี (ฟรี 100%)