Universal Energy
พลังจักรวาล

พลังจักรวาล-คืออะไร

ปีค.ศ.2000….เป็นปีที่ทุกคนต่างเรียกกันว่าปีแห่งสหัสวรรษใหม่ ปีที่มีความเจริญก้าวหน้าในหลายๆด้านบนโลกใบนี้ แต่ทุกท่านคงไม่ปฏิเสธว่า แม้โลกของเราจะมีความก้าวหน้าล้ำยุคไปมากเพียงใด ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังเป็นสิ่ง ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ อาจเกิดขึ้นกับทุกคนถึงแม้จะไม่รุนแรงแต่ก็ทำให้เกิดทุกข์ ทำให้เราเข้าใจ เห็น ถึงสัจธรรมที่ว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

พลังจักรวาล เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทำให้ท่านพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ และต่อสู้บนโลก ใบนี้ที่พัฒนาอย่างไม่มีวันหยุด วิชาพลังจักรวาล ไม่ใช่วิชาที่แปลกใหม่แต่อย่างใด บางท่านอาจจะไม่ทราบ หรือทราบมาบ้างแล้วเพียงผิวเผินเท่านั้น

พลังจักรวาลมิใช่พลังทางไสยศาสตร์ ไม่มีการใช้คาถาอาคม ไม่จำกัดศาสนาหรือชนชาติใดๆในการรับการศึกษาหรือรับการบำบัดโรค พลังจักรวาล เป็นพลังธรรมชาติมีลักษณะเป็นคลื่นไฟฟ้าคล้ายคลื่นของรังสีคอสมิคผู้มีความสามารถในการซึมซับพลังจักรวาลมาสู่ร่างกาย จะทำให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีความสามารถใช้พลังจักรวาล ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้หายหรือทุเลา
จากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถของแต่ละบุคคล

การรักษาโรคด้วยพลังจักรวาล จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งทำให้โรคภัยไข้เจ็บทุเลาหรือหายได้โดยวิธีทางธรรมชาติ โดยใช้คุณธรรมสำคัญคือ ” ความเมตตา ” ดังนั้นผู้ให้การรักษา จึงไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น. ผลงานวิจัยหลายชิ้นได้ลงความเห็นว่า พลังจักรวาลใช้รักษาโรคและอาการหลายอย่าง เช่น โรคเกี่ยวกับ หู ตา จมูก หรือโรคไม่แสดงอาการความเจ็บป่วยออกมา ในสหรัฐอเมริกา และประเทศทั่วโลก มีผู้สนใจวิชานี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งล้วนมาจากระดับความรู้ต่างกัน มีผู้คนหลายวงการเช่น แพทย์ นักวิจัย วิศวกร ได้รับการอบรม เขาเหล่านั้นจะสามารถช่วยบรรเทา หรือรักษาโรคให้แก่ตนเองและคนในครอบครัว เพื่อนบ้าน หรือเพื่อนร่วมงาน โดยเพียงเขา ได้รับการเปิดจักระ ในร่างกายด้วยวิธีการที่ถูกต้อง และได้รับคำแนะนำจากผู้ที่มีความสามารถ จริงๆ

ประวัติวิชาพลังจักรวาล
วิชาพลังจักรวาลกำเนิดมานานมากจนไม่อาจระบุได้แน่นอนถึง ความเป็นมา วิธีการดั้งเดิมของพลังจักรวาลคือการใช้พลังของมนุษย์ และพลังจักรวาล ผสมผสานกัน เดิมวิชานี้มีความเจริญสูงสุดในยุคอาณาจักรแอตแลนติส หลังจากที่อาณาจักรนี้ล่มสลาย เนื่องจากมนุษย์มากด้วยกิเลส ตัณหา หลงตัวเองจนลืมปฏิบัติ ทำให้มลภาวะเข้าสู้ร่างกายและจิตใจ วิชานี้จึงได้เสื่อมคลายไปช่วงเวลาหนึ่ง เป็นผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนาๆมากมาย จนบางครั้งการแพทย์ ปัจจุบันยังไม่สามารถทำการรักษาได้

ต่อมาท่าน ดาสิรา นาราดา พระภิกษุชาวศรีลังกาได้รื้อฟื้นวิชานี้ขึ้นมาใหม่ ท่านเกิดเมื่อ พ.ศ. 2389 และมรณะ ภาพเมื่อ พ.ศ.2467 ท่านได้บำเพ็ญเพียร ศึกษาจนได้เคล็ดลับในการที่จะสามารถซึบซับ พลังจักรวาลซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติรอบๆตัวเรา และสามารถถ่ายทอดพลังนี้ไปยัง ผู้ที่มีความทุกข์จาก โรคภัยไข้เจ็บได้

ในห้วงเวลาเกือบ 200 ปี นับตั้งแต่ที่ท่านได้วิธีรับพลังลี้ลับอันศักดิ์สิทธินี้ และถ่ายทอดวิชานี้ต่อๆมาจนปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันมากกว่า 70 ประเทศ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย ผู้ที่นำวิชานี้มาสู่คนไทย เป็น อาจารย์ใหญ่วิชาพลังจักรวาล คือ ศ. ดร. เซอร์ เลือง มินห์ ด๋าง เป็นชาวเวียดนามเคยเป็นทหารร่วมรบกับอเมริกันในสมัยสงครามเวียดนาม ต่อมาได้อพยพไปอยู่สหรัฐอเมริกา และได้รับสัญชาติเป็นชาวอเมริกัน ตั้งถิ่นฐาน อยู่ที่เมืองเซ็นต์หลุยส์ รัฐมิสซูรี่

เดิมท่านอาจารย์ใหญ่ใช้ชีวิติส่วนใหญ่ปฏิบัติกิจด้านศาสนาเป็นประจำ จนในที่สุดท่านได้มีโอกาสพบวิชาพลัง จักรวาลจากพระภิกษุชาวอินเดีย และได้ศึกษาปฏิบัติต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ขณะเดียวกันได้พยายามเผยแพร่วิชาน ี้ จนกระจายไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มอย่างจริงจังที่สหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ตลอดจนทวีปเอเชีย รวมทั้งประเทศไทยด้วยท่านอาจารย์ใหญ่ได้มาสอนในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 19-21 ตุลาคม 2538 โดย พลเอก เกษม นภาสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล ได้เชิญท่านมาสอนระดับ 4 ให้กับคนไทย จัดที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีผู้เข้ารับการอบรมประมาณ 2000 คน จากนั้นท่านก็มาสอนในประเทศไทย อีกหลายครั้งในระดับสูง ครั้งที่สำคัญมาก ได้ให้มูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาลจัดสอนระดับ 6 รุ่นแรกของโลกจำนวน 148 คน จาก 18 ประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2539 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2540 รวมเวลาเรียน 15 วัน จัดที่คำแสดรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

พลังจักรวาล เป็นหนึ่งในแพทย์ทางเลือก ขึ้นกับสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธาณสุข ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ธันวาคม 2552