ประกาศ

             เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ให้งดหรือเลื่อนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากอยู่ในที่เดียวกัน เพื่อเป็นการป้องกันของโรค "โควิด-19"

ดังนั้น มูลนิธิฯ จึงขอประกาศงดการทำบุญเลี้ยงพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน ประจำปี 2565

             คณะกรรมการมูลนิธิฯ ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้

________________________________

                                                                                                 

 

 

ส่งข่าวถึงผู้ที่เรียนวิชาพลังจักรวาลทุกระดับ

          เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า ในห้วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน การระบาดของ โควิด-19 ยังไม่บรรเทา  ขอให้ผู้ฝึกวิชาพลังจักรวาลทุกระดับ ได้ดูแลสุขภาพ หรือป้องกันตนเองและบุคคลใกล้ชิดให้ปลอดภัย โดยใช้วิธีดูแลป้องกันตนเอง ด้วยการปฏิบัติสมาธิสม่ำเสมอ และถ้าสงสัยหรือมีอาการไม่ปกติ ให้ใช้วิธีรักษาตามวิธีที่เรียนไปแล้ว คือ "การรักษาแบบไวรัสไม่ทราบชนิด" ตามวิธีการของแต่ละระดับที่ได้เรียนไป รวมถึงช่วยเหลือผู้ไม่ได้เรียนด้วย

          ด้วยความปรารถนาดี จาก ประธานมูลนิธิเพื่อฝึกพลังจักรวาล 

________________________________

 

          ต่อจากนี้ไป ขอให้ศิษย์พลังจักรวาล ช่วยส่งพลังตามโอกาสหรือเวลาที่ท่านสะดวก แล้วอธิษฐานจิตดังกล่าวข้างต้น

          สำหรับผู้ที่เรียนถึงระดับการใช้ปิรามิดคู่ ให้ใช้ปิรามิดจินตนาการดึงพลังจักรวาลลงมาครอบพื้นที่ ที่ท่านประสงค์

          ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เรียนการใช้ปิรามิดคู่ ให้ทำสมาธิแล้วอธิษฐานจิตส่งพลังตามระดับที่ท่านเรียนมา

          ให้กระทำการดังกล่าว จนกว่าไวรัสโควิด-19 จะหายไป

                    ขอบคุณศิษย์พลังจักรวาลทุกท่าน ที่ร่วมมือช่วยกัน

__________________________

             สารจาก พล.อ. เกษม นภาสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิฯ

             วิชาของเรา ใช้กับโรคระบาดนี้ได้อย่างดีครับ คนที่เรียนถ้ายังไม่ป่วยให้ทำสมาธิทุกวัน หรือหมุนจักระบ่อยๆ ทุกวัน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง สำหรับผู้ที่เรียนแล้ว หรือยังไม่เรียน ถ้าป่วยเป็นโรคนี้สามารถ โทร. มาที่มูลนิธิฯ หรือ พล.อ. เกษม ประธานมูลนิธิฯ เพื่อส่งพลังรักษาทางไกลให้ เป็นเวลา 21 วัน

            สำหรับผู้ที่เรียนจบระดับ 6 ขึ้นไป สามารถส่งพลังรักษาทางไกลได้ โดยให้ใช้วิธีรักษาแบบเดียวกับโรคเอดส์

 

โทรศัพท์  02-054-1801, 085-369-1426

                                                                                                  ____________________________